NATUR & KULTUR

Här nedan hittar du information om Nötös unika natur, kultur och sevärdheter

År 2016 skapades en Naturstig samt Kulturstig på Nötö. I samband med detta skapades en elektronisk mobilkarta. Via kartan kan du bekanta dig med Nötös olika former av service, kulturhistoria och utflyktsmål. Genom att gå Kulturstigen kan man lära känna ön och de olika gårdarnas historia. Vid sidan av Naturstigen finns också information om de förhistoriska sevärdheterna på Nötö och vilka naturtyper man stöter på. Mera information fås här.

Bybutiken

Nötöboden säljer bl.a. matvaror, bränsle och gas, har Alkos beställningsservice. Butiken erbjuder även dricksvatten och uthyrning av dusch, bastu och tvättmaskin. Lika som på Backaro, har butiken även nätpunkt och WLAN-nät. Medicinskåp finns i butiken. Nötöboden har nyligen fått nya engagerade ägare.

Mera information fås från butikägaren:

Nina Liski-Tirkkonen: +358 (0)50 5432 905
kauppa@notoboden.fi
https://www.notoboden.fi/sv/

Majatalo B&B Backaro bylivet Nötö

Bylivet

Nötö var i tiderna Nagus tredje största by med upp till 280 invånare, 13 lantgårdar, två butiker, postkontor och bank. Idag är bylivet på Nötö väldigt väl bevarat. Detta märker du senast då du stiger av förbindelsebåten. På ön hittar du även de väluppskattade och omtalade Highlander kossorna.

Nötö kyrka

Kyrkan

Träkapellet som invigdes år 1757 har åtta kanter och ett altarfönster som öppnar sig mot Österfjärdens vatten. De lugna färgerna i kyrkorummet ger ett speciellt ljus som inger en lugn och jordad känsla. Till en början begravades de döda under golvet, och därför ristades alla nötöhemmans bomärken in i träkapellets golvplankor. År 1774 fördes sandjord till platsen och en gravgård anlades invid kyrkad. Idag hålls bröllop och någotlunda regelbundna gudstjänster i kyrkan.

Café Skolan Nötö

Skolan - Café

Den gamla folkskolan som grundades i slutet av 1800-talet är numera ett café som har nya ivriga ägare. Här ordnas det rätt så ofta olika slag av utställningar och evenemang. Här firas även bl.a. midsommarfest och älgfest. Välkomna för att njuta av goda bakverk och lättare alkoholdrycker här på Café Skolan! Backaro serverar mat vid beställning åt dig och dina vänner, men Café Skolan lagar lunch varje dag.

Mera information fås av kaféägarna:

Joakim Stolpe och Lotta Green: +358 (0)50 5424378.
cafeskolan@gmail.com
https://www.facebook.com/notocafe/

Majatalo B&B Backaro landskapet Nötö

Landskapet

Till skillnad från andra öar i utskärgården är jorden på Nötö väldigt bördigt, vilket möjliggjorde att man kunnat odla bl.a. havre, vete, korn och råg. Tack vare detta var Nötö såpass välbefolkat. I 1540 års jordebok nämns 13 st. gårdar på Nötö.

Majatalo B&& Backaro Klockarsten Nötö

Klockarstenen

Väldigt speciellt för Nötö. Klockarstenen är ett massivt granitblock med urgröpningar som då slådd på avger olika höga metalliska klang. Dessa klang påminner mycket väl om kyrkklockor. Urgröpningarna visar att den slagits på flitigt under tidens gång. Vad kunde månne dess tidigare syfte vara?

Majatalo B&B Backaro Havsborg Nötö

Havsborg

Festlokalen Havsborg kan hyras av både privatpersoner och företag. Lokalen rymmer ca. 150 personer, har kök och utedass. Kan hyras av Nötö hembygdsförening – mera information här.

Nötö Camping

Camping

På södra sidan av ön hittar du Nötös campingplatser.

Mera information om dessa sevärdheter och tjänster fås även av Nötös Hembygdsförening r.f. - ordförande Niclas Nylund (tel. +358 (0)50-0610858), http://notohbf.auf.fi/start/

GUIDAD RUNDTUR

Vi har guidade turer på ön där vi vandrar genom det gamla välbevarade bylandskapet och besöker öns gamla f.d skola. Vi besöker även några andra värdefulla byggnader såsom träkapellet från 1750-talet och kvarnen samt grevinnan Maria Sofia de la Gardies minneskors på Eurholmen. Vi besöker även de mossbevuxna husgrunderna i Mattsby. Vi avslutar turen med ett besök vid öns butik, Nötöboden.

Väldigt speciellt för Nötö. Ett massivt granitblock med urgröpningar som då slådd på avger olika höga metalliska klang. Urgröpningarna visar att den slagits på flitigt under tidens gång. Vad kunde månne dens tidiga syfte vara?
Havsborg festlokal kan hyras av både privatpersoner och företag. Lokalen rymmer ca. 150 personer, har kök och utedass.
Campingplatser på Nötö
Nära Nötös brygga och centrum hittar du Backaro, Nötö Boden (butiken), Café Skolan, och kyrkan.

HITTA OSS HÄR

HÄNDELSER & EVENEMANG

LIVET PÅ NÖTÖ

!
+